30 maja 2019

Zaproszenie na Regionalną Konferencję Rad Rodziców

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
Rady Rodziców szkół
województwa zachodniopomorskiego,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają   Rady Rodziców szkół województwa zachodniopomorskiego na konferencję, która odbędzie się w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, sala nr 190, w dniu 14.06.2019 r. o godz. 11.30.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców        ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego oraz omówienie obowiązujących i proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” rozwiązań prawnych dotyczących Rad Rodziców oraz zidentyfikowanie oczekiwań rodziców     w tym zakresie.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 11.06.2019 r. kwestionariusza zgłoszeniowego oraz krótkiej ankiety dotyczącej oceny systemu oświaty w Polsce. Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców.” Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety oceny.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Zarządem Fundacji „Rodzice Szkole”: kontakt@rodziceszkole.edu.pl lub bezpośrednio z koordynatorem w Fundacji „Rodzice Szkole”: beatawozniak@vp.pl, tel.: 661726161

Prosimy o wcześniejsze przybycie celem rejestracji.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Załączniki