19 stycznia 2022

Zaproszenie na konferencję regionalną „Wsparcie kształcenia i edukacji w ramach programów edukacyjnych Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności”

Kuratorium Oświaty w Szczecinie jako Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zaangażowanych nauczycieli i pedagogów do udziału w  konferencji regionalnej dot. możliwości pozyskania finansowego wsparcia kształcenia w ramach programów edukacyjnych FRSE.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości i zasady aplikowania o dofinansowanie działań szkół przy wykorzystaniu środków pozabudżetowych oraz przykłady dobrych praktyk realizacji programów.

Konferencja odbędzie się 28 stycznia 2022 w formule on-line. Przewidywany czas trwania: godz. 10.00-12.00. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: wspieranie@kuratorium.szczecin.pl

Załączniki

1_PROGRAM_20220128
Data: 2022-01-19, rozmiar: 225 KB