19 lutego 2021

Zaproszenie na konferencję pn. „Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach zapraszają na konferencję pn. „Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym”, która odbędzie się 10 marca br., w godzinach 15.00 – 17.30.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza.

Program:
1. Siła wspierających rodziców. Jak budować dobre relacje z dziećmi, aby zapobiegać
zachowaniom autodestrukcyjnym w przyszłości – Tamara Wacholc, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.
2. Niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży świadczące o możliwości
wystąpienia zachowań ryzykownych – Marcela Kulewska, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach.
3. Dopalacze (narkotyki) zabijają marzenia – Marek Piertasik, Fundacja Porozumienia
Społecznego i Integracji IMPULS.
4. Środki zastępcze – dopalacze w szkołach średnich województwa
zachodniopomorskiego w latach 2018 – 2019 – Przemysław Mazek, Wyższa Szkoła
Humanistyczna TWP w Szczecinie.
5. Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków w szkole – Interwencja
kryzysowa w szkole – Alicja Cerk, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Poradnia Terapii Uzależnień.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Teams.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej ODN WSH TWP.

Więcej informacji:
– tel.: 91 424 32 33,
– mail odn@wshtwp.pl

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2021-02-19, rozmiar: 599 KB