3 września 2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”

W związku z przypadającą w 2020 roku 70. rocznicą polskiej administracji w Portach Szczecin i Świnoujście, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA organizują konkurs pn. „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego zachodniopomorskie porty należące do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Wykonane prace (zdjęcia w formacie JPG na nośnikach CD lub DVD) należy przesłać wraz z załącznikami do dnia 30 listopada 2020 r. (liczy się data faktycznego wpłynięcia pracy) na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin (z dopiskiem: Konkurs „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”).

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 2021.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach, podpisanego 24 lutego br., porozumienia pomiędzy Kuratorium a Zarządem Portów.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu. W załączniku wysyłamy również Kartę zgłoszenia oraz Oświadczenie.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia
Data: 2020-09-03, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2020-09-03, rozmiar: 15 KB
Regulamin konkursu
Data: 2020-10-28, rozmiar: 39 KB