4 lutego 2021

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Wielkopolska w walce o niepodległość”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego!

W imieniu Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Wielkopolska  w walce o niepodległość”. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza.

Grafika promująca program edukacyjny „Wielkopolska w walce o niepodległość”

Lekcje multimedialne dla uczniów klas VII-VIII

W ramach projektu opracowane zostaną lekcje multimedialne dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Każda lekcja zawierać będzie opracowany przez wybranego historyka minipodręcznik z dołączoną płytą z filmem, który każdy uczeń biorący udział w lekcji otrzyma na własność oraz pakiet metodyczny (opracowany przez metodyków z Centrum Edukacji Nauczycieli) dla nauczyciela zawierający scenariusze lekcji, test sprawdzający, prezentacje multimedialną.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów

Nauczyciele otrzymają pakiety dla swoich klas/szkół podczas konferencji historyczno-dydaktycznej, która zostanie zorganizowana przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Ponadto każda szkoła otrzyma ośmioplanszową wystawę wielkoformatową, która towarzyszyć będzie lekcji, a później pokazywana będzie w holu szkoły, oddziałując na pozostałych uczniów. Dedykowany, profesjonalny film edukacyjny stanie się także podstawą zajęć historycznych dla całej szkoły, których scenariusz nauczyciele także otrzymają. Każdy uczeń, który weźmie udział w lekcji otrzyma specjalny znaczek, który poświadczy jego zaangażowanie w program Fundacji TPE.

Konkurs podsumowujący projekt

Akordem kończącym i podsumowującym będzie organizacja konkursu adresowanego do uczniów i nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, który pozwoli sprawdzić wiedzę wyniesioną z lekcji, poznać młodzieży topografię powstańczą Wielkopolski oraz bohaterów powstania. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na specjalnie zorganizowaną uroczystą galę, podczas której zostaną rozdane nagrody ufundowane przez Fundację ENEA.

Liczymy, że w tym przedsięwzięciu weźmie udział ok. 60 szkół z naszego regionu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2021 roku, do końca dnia.

Więcej informacji o projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załączniki

Opis projektu
Data: 2021-02-04, rozmiar: 241 KB