31 marca 2023

Zakończył się Zachodniopomorski Kongres Edukacji Klasycznej

Ponad 100 osób wzięło dziś udział w Zachodniopomorskim Kongresie Edukacji Klasycznej, organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzynę Koszewską w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Uczestnicy Kongresu

Na zaproszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty odpowiedzieli: zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podręczników MEiN Jacek Banaś, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Lidia Rogaś, dr hab. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Rafał Toczko, dr Małgorzata Cieśluk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Antonina Karpowicz – Zbińkowska – pracownik redakcji Christianitas oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, dr hab. Prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Krzysztof Saja oraz dyrektor Collegium Reginae Hedvigis w Poznaniu Magdalena Zamoyska.

 

W wydarzeniu udział wzięli również Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz dr hab. Jerzy Siemiak prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

Kongres rozpoczął koncert w wykonaniu studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Nad całością czuwał Dariusz Baranik – sekretarz programu TVP3 Szczecin.

Idea Kongresu

Ideą Kongresu, którego program wpisuje się w priorytety polityki oświatowej państwa, było przedstawienie założeń edukacji klasycznej we współczesnej szkole, edukacji, która stawia na wychowanie do dobra, piękna i prawdy, na  wewnętrzny rozwój młodego człowieka, zgodnie z ideałem kolokagathii.

Edukacja klasyczna jest dzisiaj bardzo potrzebna współczesnemu człowiekowi. Dlaczego? Ponieważ istnieje pewne niebezpieczeństwo zredukowania wykształcenia człowieka wyłącznie do przygotowania do zawodu. Ludzie potrzebują kultury i wykształcenia. Od dawna w naszej cywilizacji wiązało się to z promocją literatury klasycznej zapisanej w języku greckim i łacińskim, a także z upowszechnianiem wysokiej kultury, reprezentowanej zwłaszcza przez muzykę, teatr i sztukę.

Tematyka

Udział w Kongresie wzięli Prelegenci, którzy poruszyli bardzo ważne tematy: „jakie korzyści współczesnej szkole może dać powrót do edukacji klasycznej?”, „dlaczego przestaliśmy uczyć łaciny w szkołach?”, „z agory do TEDx Talks. Edukacja retoryczna i jej znaczenie dla kultury europejskiej”, „muzyka jako sztuka wyzwolona”, „sztuczna inteligencja, system edukacji a klasyczne cnoty starożytnych filozofów” oraz „kulturowe podstawy kształcenia realizowanego w Collegium Reginae Hedvigis”.

List Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował do organizatorów i uczestników Kongresu list, w którym czytamy:

„Jestem przekonany, że nauka języka łacińskiego, możliwość obcowania z dziełami sztuki, czy znajomość kanonu kultury europejskiej to swoisty fundament naszej tożsamości, a świadomość dziedzictwa przodków pozwala młodym ludziom lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość. Dlatego też Ministerstwo Edukacji i Nauki dokłada wszelkich starań, by wzbogacić podstawę programową dla liceów ogólnokształcących i techników o komponent kształcenia klasycznego. Jestem pewien, że pogłębi on zdolności analityczne i interpretacyjne uczniów, a przede wszystkim – otworzy nowe ścieżki rozwoju.

Galeria