5 maja 2022

Zakończenie roku szkolnego czwartoklasistów w ZSM w Kołobrzegu

29 kwietnia br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego czwartoklasistów w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Grupa uczniów w mundurach podrzuca marynarskie czapki.
Zakończenie roku szkolnego czwartoklasistów w ZSM w Kołobrzegu

Historia szkoły

Pierwsza szkoła morska w Kołobrzegu została formalnie powołana w 1945 roku jako Liceum Rybackie. Jednakże wówczas nie rozpoczęła ona jeszcze swojej faktycznej działalności. Ta idea stała się faktem, gdy ówczesny Minister Żeglugi Janusz Burakiewicz podpisał 1 marca 1967 roku rozporządzenie powołujące do życia Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

Od roku 1993 szkoła zmienia swoją nazwę i od tej pory, aż po dzień dzisiejszy, funkcjonuje jako Zespół Szkół Morskich. Natomiast podczas uroczystości 40-lecia placówki nadano jej imię Polskich Rybaków i Marynarzy.

Galeria