26 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, 22 czerwca br. przywitał wakacje razem z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. J.Słowackiego w Dębnie.

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Sławsku oraz w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.

Wicekuratorzy złożyli życzenia wspaniałych, a nade wszystko bezpiecznych wakacji. Wcześniej wręczyli nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie gościła Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie pani Joanna Buczkowska.

W zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w szkole Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie wzięła udział pani Alina Sukiennicka – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W zakończeniu roku szkolnego w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie uczestniczyła pani Małgorzata Gucz – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. J.Słowackiego w Dębnie

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Sławsku

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie