19 września 2022

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej

17 września br., przy Krzyżu Katyńskim i Wołyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Połczynie–Zdroju, została odprawiona uroczysta msza święta dla upamiętnienia 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W uroczystości pamięci zamordowanych w 1940 roku polskich jeńców wojennych, ofiar Golgoty Wschodu, ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek.

Po mszy świętej odbył się wernisaż wystawy multimedialnej pt. „20 40 20”.

Katyń 1940

Zbrodnia katyńska jest kwalifikowana jako zbrodnia wojenna przeciwko ludzkości. Popełniona została przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji), na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 roku (tzw. „decyzja katyńska”). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej.

W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Natomiast 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

„20 40 20”

Wystawa multimedialna Instytutu Pamięci Narodowej pt. “20 40 20” została otwarta w Galerii Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

Tytuł ekspozycji nawiązuje do dwóch ważnych dat w historii naszego kraju. Rok 1920 jest dla Polaków symbolem wielkiego tryumfu, natomiast rok 1940 już zawsze będzie kojarzony z katyńskimi dołami, czyli z ludobójstwem – jednym z najokrutniejszych w historii ludzkości.

Osadzona w niezwykłej scenografii wystawa ukazuje najtrudniejsze momenty polskiej historii widzianej przez pryzmat konkretnych, historycznych postaci. Ważną jej częścią jest film fabularny opowiadający o dramatycznych losach i przeżyciach pięciu bohaterów: Jana i Stanisława Ozimków, ojca i syna, por. Juliana Grunera, ppłk. dypl. Wilhelma Kasprzykiewicza oraz ks. Józefa Skorela.

Połczyński wernisaż został wzbogacony o dodatkowe materiały graficzne. Między innymi o wystawę „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, a także o materiały i zdjęcia dokumentujące 30-lecie uroczystości katyńskich, organizowanych w Połczynie-Zdroju.

Galeria