10 czerwca 2022

Zachodniopomorska Kurator Oświaty wręczyła nagrody laureatom konkursów tematycznych

10 czerwca br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursów tematycznych organizowanych przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty Magdalenę Zarębską-Kuleszę.

Podczas gali nagrodzeni zostali zwycięzcy trzech konkursów: „Czucie i wiara silniej mówi do mnie (…)” – inscenizacja teatralna na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” – inscenizacja teatralna na podstawie twórczości dla dzieci Marii Konopnickiej oraz III edycja konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, który co roku organizujemy wspólnie z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie Krzysztofem Kowalczykiem.

Rok Romantyzmu Polskiego i Marii Konopnickiej

W związku z tym, że Sejm RP ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego oraz Marii Konopnickiej, Zachodniopomorska Kurator Oświaty zorganizowała konkursy na inscenizację teatralną na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz dotyczącą twórczości dla dzieci Marii Konopnickiej.

Celem przedsięwzięć było przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości polskiej pisarki skierowanej do najmłodszych czytelników oraz utworów Adama Mickiewicza, które zapoczątkowały epokę romantyzmu w literaturze polskiej.

Konkurs mickiewiczowski skierowany był do uczniów klas 5 – 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Natomiast odbiorcą konkursu związanego z twórczością Konopnickiej byli uczniowie klas 1 – 4 szkół podstawowych.

Laureaci „Ballad i romansów”

Małgorzata Duras, Monika Sierant oraz Daniel Wróbel z Kuratorium Oświaty w Szczecinie,  wchodzący w skład komisji konkursowej, przyznali trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia.

Zwyciężyła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. II miejsce powędrowało do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Laureatem III miejsca okazała się Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Natomiast wyróżnienia zdobyli Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie oraz Szkoła Podstawowa w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Laureaci Konopnickiej

W skład komisji konkursowej wchodzili pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie: Małgorzata Duras, Anna Nieradka oraz Daniel Wróbel. Przyznali oni trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie.

Laureatem I miejsca została Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starych Bielicach. II miejsce powędrowało do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie. Natomiast na trzecim miejscu uplasowali się reprezentanci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. Wyróżniona została także Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie.

Uczniowie po raz kolejny opisali swoje pamiątki rodzinne

Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w  Szczecinie zorganizowali już III edycję konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych, doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

Zadaniem uczestników było napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która miała zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

Laureaci pamiątki

170 prac, które wpłynęły do kuratorium oświaty, oceniła komisja konkursowa składająca się z pracowników archiwum (Iga Bańkowska, dr Janina Kosman, Anna Cichy) oraz kuratorium (Magdalena Zarębska-Kulesza, Małgorzata Duras, Daniel Wróbel).

Zwycięzcą okazał się Kacper Samulak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, który uzyskał maksymalną liczbę ocen.

Jury postanowiło także przyznać 19 równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je:

 • Piotr Niemcewicz, Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie,
 • Hanna Rasztubowicz, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu,
 • Maksymilian Sima, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu,
 • Nadia Majchrzak, Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie,
 • Tomasz Rożek, Szkoła Podstawowa w Kobylance,
 • Bartosz Popławski, Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie,
 • Aleksandra Jendryczka, Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie,
 • Kamila Zdebska, Społeczna Szkoła Podstawowa STO nr 1 w Szczecinie,
 • Gabriela Jurksztowicz, I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,
 • Hanna Czerkasiewicz, Szkoła Podstawowa w Gardnie,
 • Hanna Ciasnocha, Szkoła Podstawowa w Gardnie,
 • Martyna Liszewska, Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim,
 • Oliwia Białkowska, Szkoła Podstawowa w Widuchowej,
 • Wiktoria Stępczyńska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie,
 • Michał Pancielejko, Szkoła Podstawowa nr 5 w Koszalinie,
 • Nehir Scarlett Duran, Polsko-Amerykańskie Szkoły Prywatne w Szczecinie,
 • Janina Poradzewska, Szkoła Podstawowa nr 45 w Szczecinie,
 • Hanna Kozłowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie,
 • Olaf Łukaszewicz, Szkoła Podstawowa w Daszewie.

Wszystkie nagrodzone prace znajdą się w publikacji, przygotowywanej co roku przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Wszystkim laureatom trzech konkursów serdecznie gratulujemy!

Część artystyczna gali

Uroczystość rozdania nagród swoimi występami uświetnili Anna Kuźniak, uczennica XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz dzieci z Przedszkola Publicznego nr 27 „Żagielek” w Szczecinie.

W wykonaniu Ani uczestnicy gali usłyszeli utwory „Szyba” z musicalu Metro oraz „Czas nas uczy pogody” z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej. Natomiast przedszkolaki z „Żagielka” wykonały między innymi „Mam tę moc” z filmu „Kraina lodu” oraz migając zaśpiewały „Polskie Kwiaty”.

Galeria