22 grudnia 2020

Zachodniopomorska Kurator Oświaty przekazała SP nr 2 w Chojnie Szkolne Pakiety Multimedialne

22 grudnia br., w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, odbyło się uroczyste przekazanie Szkolnych Pakietów Multimedialnych.

Sprzęt komputerowy z rąk Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy odebrała dyrektor placówki pani Edyta Kalarus.

W uroczystości uczestniczyła także Burmistrz Gminy Chojna pani Barbara Rawecka.

Szkolne Pakiety Multimedialne Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) składają się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. Głównym kryterium branym pod uwagę przy przyznaniu pakietów było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE).

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 3 tys. tabletów z dostępem do internetu 120 wybranym szkołom. Do województwa zachodniopomorskiego trafiło 25 takich pakietów. To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. komputerów, które wspólnie z NASK przekazano 1600 szkołom działającym w programie OSE.

Szkolne Pakiety Multimedialne to jedno z wielu działań rządu mających na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji uruchomił dodatkowe projekty, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, aby wesprzeć samorządy w realizowaniu zadań wynikających z konieczności prowadzenia kształcenia na odległość.