13 września 2021

Zachodniopomorscy uczniowie poznali historię niezłomnych kobiet z Ravensbrück

13 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie odbyła się konferencja pn. „Ravensbrück – historia kobiet niezłomnych”, w której uczestniczyli uczniowie z zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych.

Grupa osób siedzących na krzesłach w auli szkolnej

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Magdalenę Zarębską-Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Wojciecha Woźniaka, Prezesa Fundacji Polskich Wartości. Gospodarzem konferencji była Ewa Budziach, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Cel konferencji

Wydarzenie związane było  z 76. rocznicą wyzwolenia obozu Ravensbrück (30 kwietnia 1945 roku). Celem organizatorów było upowszechnienie, wśród młodzieży z terenu naszego województwa, wiedzy historycznej o obozie. Podczas konferencji historię kobiet wywiezionych i dręczonych w KL Ravensbrück przedstawił Paweł Woźniak, który działa w Niemczech na rzecz upamiętniania więźniarek.

Historia KL Ravensbrück

Konzentrationslager Ravensbrück to niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Ravensbrück w Niemczech. Założony został w listopadzie 1938 roku i funkcjonował do wyzwolenia przez Armię Czerwoną 30 kwietnia 1945 roku.

W latach 1942–1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia pseudomedyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Kobiety poddawano sterylizacji oraz operacjom kostnym i mięśniowym. Więźniarkom wstrzykiwano również bakterie. Wiele z tych, które przeżyły, zostało kalekami.

Kobiety umierały z wycieńczenia, głodu i przepracowania, a niezdolne do pracy lub skazane na karę śmierci rozstrzeliwano, uśmiercano zastrzykami dosercowymi z fenolu lub w inny sposób. Pod koniec roku 1944 została oddana do użytku komora gazowa, w której uśmiercono tysiące osób.

Jedną z więźniarek obozu była Janina Szczerska – nauczycielka-polonistka, założycielka pierwszej w powojennym Szczecinie polskiej szkoły ponadgimnazjalnej (później I Liceum Ogólnokształcące) i jej dyrektorka w latach 1946–1951 i 1959–1966.

Galeria