7 grudnia 2022

Z dobrą energią – VI Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

7 grudnia br., w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, odbyło się VI Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu. W wydarzeniu, zorganizowanym pod hasłem „Z dobrą energią”, uczestniczył p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak, który objął przedsięwzięcie honorowym patronatem.

Organizatorami wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 41 w Szczecinie oraz Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES.

Dobra energia ludzi dobrej woli

Forum odbyło się w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – wydarzenia, które służy promocji wolontariatu, prospołecznych działań, jak również stanowi okazję do podziękowania i uhonorowania szczególnie aktywnych osób.

Celem przedsięwzięcia było stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami i pomysłami na wolontariat szkolny oraz nawiązanie współpracy między organizacjami a wolontariuszami szkolnymi. Forum stanowiło przestrzeń do inspiracji, zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku.

Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone trzyosobowe zespoły z różnego typu szkół wraz z opiekunem. Uczestnicy Forum mieli okazję zaprezentować jedno działanie, z którego byli najbardziej dumni, jak również wziąć udział w zorganizowanych warsztatach.

Nagrodzeni wolontariusze

Nagrody na czterech najlepszych drużyn ufundował Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie. Druga nagroda powędrowała do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Laureatem trzeciego miejsca została drużyna z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Natomiast wyróżnieni zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Galeria