15 listopada 2019

XII konferencja „Oświata – Medycyna Bliżej Dziecka” im. Marioli Budziach

14 listopada br. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie zorganizowali konferencję pn.”Oświata – Medycyna Bliżej Dziecka”.

W przedsięwzięciu uczestniczyli: starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego pani Agnieszka Stroynowska, starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Branżowego i Niepublicznego pani Alina Sukiennicka oraz specjalista w WKBiN pani Alicja Kirkiewicz.

Konferencja to cykliczne przedsięwzięcie, które w tym roku odbywało się pod hasłem: „W trosce o zdrowie psychiczne dziecka”. Jej celem było zapoznanie się z aktualnymi zagrożeniami, jakie niesie współczesny świat i wskazanie elementów, jakie mogą być wykorzystane na linii dom – szkoła- medycyna, w celu zmniejszenia skutków tych zagrożeń.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni: dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kuratorzy zawodowi, pracownicy służby zdrowia, pielęgniarki medycyny szkolnej.

Zakresy tematyczne konferencji obejmowały następujące zagadnienia:

Moduł medyczny:
  • „Mity i fakty na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – Małgorzata Wyrębska-Rozpara, lekarz specjalista psychiatra, SPSZOZ „Zdroje”.
  • „Za mało wszystkiego…” – Andrzej Szrajber, Zastępca Komendanta, Komisariat Policji Szczecin – Nad Odrą.
  • „Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej szkoły” – Beata Dobińska, psycholog w Szkole Podstawowej nr 74 im. St. Grońskiego w Szczecinie.
Moduł pedagogiczny:
  • „Trening mindfulness w rozwijaniu kompetencji społeczno – emocjonalnych dzieci i młodzieży.” – Zofia Kacalska – Krzywowiąza, pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie. 
  • „Międzynarodowa społeczność nauczycieli w służbie zdrowia psychicznego uczniów. Prezentacja projektu – My magical dust” – Jolanta Jaroszewska oraz Ryszard Markowicz, nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 74 im. St. Grońskiego w Szczecinie.