11 marca 2019

XI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej

7 marca br., w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, odbył się XI  Wojewódzki Recytatorski Konkurs Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy.

Członkiem Komisji Konkursowej był wizytator w Wydziale Kształcenia Branżowego pan Grzegorz Szczepanik.

Celem przedsięwzięcia było propagowanie piękna poezji, zainteresowanie młodzieży szczególnie poezją religijną, a zarazem poszukiwanie literackich wzorców, ponadczasowych wartości, kształtowanie kultury żywego słowa oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.

W tym roku w konkursie uczestniczyło ponad 40 uczestników m.in. ze Stargardu, Złocieńca, Klinisk Wielkich, Lipian, Choszczna, Koszalina i Szczecina. Młodzież zaprezentowała utwory  autorstwa Jana Kochanowskiego, św. Jana Pawła II,  ks. Jana Twardowskiego oraz wielu innych.