13 maja 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny przygotowali wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne sanitarne 

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wytyczne MEiN, MZ i GIS to zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 roku.  

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole, 
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  • gastronomia, 
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Załączniki