12 stycznia 2023

Wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023

Serdecznie gratulujemy XIII Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie zajęcia 3 miejsca w XXV Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. Najlepszym technikum w województwie zachodniopomorskim okazało się Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, które uplasowało się na 10 miejscu w kraju.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy zdobycia tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2023 roku. W województwie zachodniopomorskim to zaszczytne miano zostało przyznane 54 placówkom (33 licea i 21 techników).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kryteria oceny

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników doszło jeszcze jedno kryterium – wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Wyniki rankingu, organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, dostępne są na stronie internetowej.