10 lipca 2018

Wyniki matury 2018 – konferencja prasowa Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

10 lipca br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się konferencja prasowa Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy.

W konferencji wzięli także udział Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień oraz Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii pani Iwona Rydzkowska.

Tematem konferencji były tegoroczne wyniki matur.  

Podczas konferencji przedstawiono przeprowadzone przez pracowników Kuratorium analizę i wnioski dotyczące wyników matur oraz dalszą strategię działań  na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w regionie.

Analiza opierała się przede wszystkim na wynikach poszczególnych szkół i porównaniu ich z wynikami ubiegłorocznymi.

Po roku pracy Kuratorium Oświaty w Szczecinie z najsłabszymi szkołami w regionie, nie tylko zatrzymano tendencję spadkową, ale podniesiono też wynik zdawalności. Wyniki zdawalności wzrosły o 2 punkty w stosunku do roku ubiegłego. Różnica od średniej krajowej zmniejszyła się do 2,5 z 4,5 w 2017 roku.

Zdawalność, zarówno w liceach jak i technikach, zaczęła rosnąć. W liceach zdawalność wzrosła o 1 pkt, a w technikach prawie o 4 punkty. Co ważne, technika naszego regionu wyprzedziły aż 7 województw. Warto przypomnieć, że dotyczy to uczniów, którzy oprócz egzaminów maturalnych, przez cały rok przygotowują się do egzaminów zawodowych.

Na poziomie rozszerzonym województwo zachodniopomorskie jest najlepsze w okręgu z 7 przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie oraz filozofia. 

Na poziomie podstawowym wzrosły wyniki z języków.

Są to efekty rocznej wspólnej pracy wizytatorów Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, uczelni wyższych i samorządów z wybranymi do wsparcia placówkami. Podjęte działania będą miały swoją kontynuację w kolejnych latach. 

W załączniku znajduje się prezentacja wyników wraz z analizą.

Załączniki

Prezentacja
Data: 2018-07-10, rozmiar: 743 KB
Analiza
Data: 2018-07-10, rozmiar: 18 KB