28 listopada 2022

Wspomaganie nauczania matematyki w MOS i MOW – konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

28 listopada br., w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Szczecinie, odbyła się wojewódzka konferencja dla dyrektorów i nauczycieli matematyki w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i ośrodkach wychowawczych. W spotkaniu uczestniczył p.o. Zachodniopolskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Tematyka konferencji

Podczas konferencji przedstawiono wnioski z diagnozy przyczyn niepowodzeń w obszarze efektywności kształcenia z języka polskiego i matematyki na egzaminie ósmoklasisty. Agnieszka Stroynowska, starsza wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, zaprezentowała również wnioski z prowadzonych w tym zakresie kontroli doraźnych.

Następnie Mariusz Dubojski z Kuratorium Oświaty w Szczecinie omówił osiągniecia edukacyjne uczniów młodzieżowych ośrodków wychowawczych na przełomie lat 2019-2022.

Na koniec Agata Markowicz-Narękiewicz, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie, przedstawiła założenia swojego autorskiego programu „Matematyka u Sienkiewicza”. W programie tym omówiona została praca na lekcjach matematyki niekonwencjonalnymi metodami wzbudzającymi zaingerowania poznawcze uczniów.

Galeria