30 maja 2018

Wręczenie nominacji poselskich uczestnikom sesji SDiM oraz dyplomów stypendystom MEN

30 maja br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość nadania aktów nominacji poselskich uczestnikom XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz wręczenie dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

Gospodarzem uroczystości była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

W wydarzeniu wzięli udział posłowie na Sejm RP pan Sławomir Nitras oraz pan Bartosz Arłukowicz.

Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu we współpracy Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

SDiM to akcja propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży. Kadencja 460 posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywała się dotychczas 1 czerwca w Dzień Dziecka. Każde z 16 województw otrzymuje proporcjonalną liczbę mandatów do liczby uczniów w danym województwie. Posiedzenie Sejmu każdego roku jest finałem realizacji przez młodzież zadań w ramach projektu edukacyjnego/ konkursu. Tegoroczna edycja nawiązywała do okresu w historii, kiedy Polska po 123 latach niewoli pojawiła się ponownie na mapie Europy. Zadanie polegało m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I Kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922.

W tym roku posiedzenie SDiM odbędzie się 27 września 2018 roku.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymują uczniowie, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe w jakiejś dziedzinie, w szczególności laureaci międzynarodowych olimpiad, olimpiad przedmiotowych, turniejów, konkursów na pracę naukową organizowanych przez instytucje naukowe, stowarzyszenia, a także uczniowie uzyskujący wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W tym roku szkolnym w województwie zachodniopomorskim przyznano 32 stypendia MEN.

Młodym posłom oraz stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.