8 listopada 2018

Wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” 2018

W dniach 6 – 7 listopada br., w Hali Netto Arena w Szczecinie, odbyły się wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” 2018.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Urząd Miasta w Szczecinie.

W wydarzeniu wzięli udział Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i Wiceprezydent Miasta Szczecin pan Krzysztof Soska, którzy dokonali otwarcia targów oraz Zachodniopomorscy Wicekuratorzy Oświaty panowie Robert Stępień i Jerzy Sołtysiak.

Do udziału w ETUZ zostali zaproszeni uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowych wraz z opiekunami.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały targi kształcenia, podczas których swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły branżowe, techniczne i policealne w kooperacji z firmami i przedsiębiorstwami z terenu naszego województwa.

Dodatkowym elementem targów była możliwość rozmowy z doradcą zawodowym i poznanie możliwości mechanizmów wsparcia, w tym także finansowych, Unii Europejskiej na rzecz edukacji i mobilności zawodowych. W tym celu zaproszono uczestników przedsięwzięcia na stoisko Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+.

Na stoiskach młodzież szkolna, ich rodzice oraz nauczyciele i doradcy zawodowi szkół podstawowych, do których kierowane było przedsięwzięcie, mogli zapoznać się z zakresem specjalizacji i zawodów każdej z prezentowanych branż edukacyjnych oraz  z ciekawymi przykładami prowadzonych zajęć zawodowych, ćwiczeń praktycznych oraz eksperymentów zawodowych.  Branża chemiczna pokazała produkcję mydła, na stoisku gastronomicznym szef kuchni Unity Line zaprezentował techniki carvingu, obsługi gości hotelowych oraz różne specjały kulinarne. Szkoły samochodowe zarówno ze Szczecina, jak i z Koszalina pokazały zakres zawodowej edukacji w tej branży, a ich partnerzy – firmy samochodowe – pokazały najnowsze modele samochodów.

Dla młodszych dzieci i przedszkolaków organizatorzy przygotowali zajęcia praktyczne z kodowania  i  ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy oraz, przy współpracy z Wojewódzką Komendą Policji, ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ważnym wydarzeniem  podczas targów i konferencji było podpisane umów patronackich. 6 listopada pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 w Szczecinie i Netto Sp. z o.o. oraz pomiędzy Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie i DGS Poland Sp. z o.o. Natomiast 7 listopada pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Powiatem Polickim oraz pomiędzy Zespołem Szkół Łączności w Szczecinie i firmą Eltek Polska Sp. z o.o.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: Polskie Radio Szczecin oraz TVP3 Szczecin.