10 października 2018

Wojewódzka Konferencja pt. „Narkotyki XXI wieku” w Wałczu

8 października 2018 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i wychowawców oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych pt. „Narkotyki XXI wieku”.

Organizatorem wydarzenia byli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pani Małgorzata Domagała-Dobrzycka i Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła.

W spotkaniu wzięli także udział Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz  Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia dotyczące: nowych narkotyków i związanych z tym zjawiskiem obaw i zagrożeń, uzależnienia od hazardu, programów i akcji profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży.

Wśród prelegentów znaleźli się dr n. med. Karolina Korwin-Piotrowska – Kierownik Poradni dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych  SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie, pani Izabela Żmuda i pan Marek Nowak z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, mł. asp. Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, Kierownik Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie pani Anna Nikończuk i pani Renata Stołecka Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.