29 maja 2024

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza nabór na stanowisko:

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze Kuratorium Oświaty ul. Gen. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do 10 czerwca 2024 r. pod adres:

Kuratorium Oświaty ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – wizytator Koszalin” (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://bip.kuratorium.szczecin.pl/artykul/121/11455/wizytator-ds-nadzoru-pedagogicznego-w-delegaturze-kuratorium-oswiaty-w-koszalinie