6 sierpnia 2018

Zachodniopomorski Kurator Oświaty odwiedziła dyżurujące placówki oświatowe

3 sierpnia br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego pani Elżbieta Kintop udały się z wizytą do Przedszkola Publicznego nr 51 oraz do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie.

Spotkanie związane było z pełnieniem dyżurów przez te placówki w czasie wakacyjnej oraz chęcią przyjrzenia się ich funkcjonowaniu.

Podczas spotkania z dyrektorem poradni panią Lilianną Dudką został poruszony problem niewystarczającej ilości działających jednocześnie poradni podczas wakacji, w stosunku do liczby osób zgłaszających się do tej placówki. Pani dyrektor zauważyła, że co roku wzrasta ilość dzieci i młodzieży borykających się z różnego rodzaju problemami. Warto zastanowić się nad zwiększeniem, przez organ prowadzący, liczby dyżurujących poradni w czasie wakacyjnej przerwy.

Na terenie Szczecina działa pięć poradni psychologiczno – pedagogicznych. Przez okres wakacji szkolnych (od połowy lipca do połowy sierpnia) funkcjonują one w ramach rotacyjnego dyżuru. Terminy przerw działania szczecińskich poradni są corocznie ustalane przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami poradni.

W załączeniu zamieszczamy harmonogram dyżurów szczecińskich poradni psychologiczno – pedagogicznych, natomiast harmonogram pracy przedszkoli dostępny jest na stronie Urzędu Miasta.

Załączniki

Poradnie - dyżury 2018
Data: 2018-08-06, rozmiar: 62 KB