6 czerwca 2018

Wernisaż wystawy „Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku”

6 czerwca br. w samo południe, w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Domu Polonii w Warszawie, odbył się wernisaż wystawy „Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku”. Ekspozycja przygotowana została w 30. rocznicę wydarzeń sierpnia 1988 roku i jest hołdem dla strajkujących.

Organizatorami wystawy są: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Fundacja Polskich Wartości, Radio Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście przy współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Stowarzyszeniem Wolnego Słowa i Szczecińskiego Klubu Katolików.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Sejmu RP pan Marek Kuchciński.

Na 16 planszach i w dwóch gablotach zaprezentowane zostały materiały związane między innymi z sytuacją polityczną w Polsce w latach 80. XX wieku od powstania „Solidarności” po wizytę papieża Jana Pawła II w 1987; pierwsze strajki w kraju wiosną 1988 roku, strajk w WPKM w maju i czerwcu oraz w szczecińskim porcie w sierpniu, a także represje wobec protestujących i wsparcie Kościoła katolickiego.

Część zdjęć i materiałów archiwalnych pochodzi z niepublikowanych dotąd zbiorów osób prywatnych, m.in.: Jarosława Kaczorowskiego, Kazimierza Nowotarskiego, Pawła i Wojciecha Woźniaków, Artura Kubaja, Grażyny Lupy oraz Beaty Gotowały. Ponadto na wystawie wykorzystano materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ekspozycji towarzyszy katalog, którego wydawcami są Archiwum Państwowe w Szczecinie i Fundacja Polskich Wartości.

Ważną część wystawy stanowi plakat Natalii Czaboćko ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, który zajął I miejsce w konkursie „Szczecińskie Strajki 1988”. Organizatorem konkursu byli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie pan Krzysztof Kowalczyk oraz Prezes Fundacji Polskie Wartości pan Wojciech Woźniak. 

Ekspozycja będzie dostępna w Warszawie do 11 czerwca, następnie będzie ją można oglądać w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim od 16 czerwca do końca lipca.

Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

17 sierpnia 1988 roku wybuchł strajk w szczecińskim porcie. W tym czasie protestowali też pracownicy zajezdni tramwajowych i autobusowych w Szczecinie, a także Zakładów Budownictwa Kolejowego. Protesty zakończyły się 3 września. Uczestniczyło w nich łącznie około 3 tysiące osób.