8 kwietnia 2022

Konferencja dotycząca szkolnictwa branżowego – możliwości i perspektywy

7 kwietnia br., w Hotelu Focus w Szczecinie, odbyła się ogólnopolska konferencja Centrów Kształcenia Zawodowego i szkół dokształcających młodocianych pracowników, w tym wojewódzkich koordynatorów w zakresie dokształcania teoretycznego zawodowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Elżbietę Paprocką, dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie. Podczas konferencji Zachodniopomorską Kurator Oświaty reprezentowali przedstawiciele z Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego – dyrektor Małgorzata Gucz oraz starszy wizytator Grzegorz Szczepanik.

Ludzie siedzą na krzesłach w półokręgu. W tle roll-upy.

Uczestnicy konferencji

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie ogólnopolskiego stowarzyszenia wspierającego edukację zawodową pracowników młodocianych, którzy w różnych częściach Polski zajmują się dokształcaniem teoretycznym zawodowym uczniów – młodocianych pracowników. Na zaproszenie odpowiedzieli także pracodawcy z różnych branż, reprezentanci szczecińskich izb rzemieślniczych, czy dyrektorzy szkół współpracujących z ZSR w ramach zadać z zakresu dokształcania teoretycznego zawodowego.

Tematyka spotkania

Podczas konferencji Tomasz Madej, p.o. dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, odniósł się do tematyki szkolnictwa branżowego jako szansy na rozwój edukacji. Wspomniał także o nowopowstałej platformie, która ma usprawnić pracę koordynatorów zajmujących się dokształceniem teoretycznym zawodowym na turnusach.

Natomiast Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przybliżył problemy wojewódzkiego rynku pracy oraz barometr zawodów w kontekście wyborów dotyczących edukacji w szkołach branżowych.

Organizatorzy wydarzenia pochylili się także nad problemami egzaminów czeladniczych i zdawanych przed OKE w kontekście zmian w prawie. Wraz z zaproszonymi pracodawcami opracowali portret absolwenta szkoły branżowej – młodocianego pracownika. Znalazło się także miejsce dla prezentacji nowych partnerów w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w przemyśle chemicznym.

Galeria