6 marca 2023

V Wojewódzki Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Do 31 marca 2023r. przyjmowane są zgłoszenia do V Wojewódzkiego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie pod honorowym patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Zgłoś się!

Codzienne życie niesie wiele zagrożeń, w których ratowanie człowiekowi życia przed przyjazdem specjalistycznej pomocy jest cenną umiejętnością. Konkurs stwarza możliwość działania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia innych, którym towarzyszy lęk, strach i stres.

Konkurs składać się będzie z 2 części:

  • teoretycznej oraz
  • praktycznej.

Część teoretyczna, polega na rozwiązaniu przez Internet zadań zawartych w teście. W ten sposób spośród
zgłoszonych grup, wyłonionych zostanie 10 najlepszych zespołów, które będą ze sobą rywalizowały w części praktycznej – przygotowane będą stacje kontrolne, inscenizujące sytuacje z udziałem ucharakteryzowanych pozorantów. Nad wykonywaniem zadań czuwać będą ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Konkurs odbędzie się 26 maja 2023r.

Regulamin i harmonogram

Regulamin oraz harmonogram Konkursu znajdują się w załączeniu.

 

 

Załączniki

Regulamin i harmonogram
Data: 2023-03-06, rozmiar: 3 MB
Zgłoszenie VI WKPP
Data: 2023-03-06, rozmiar: 12 KB