29 stycznia 2019

V seminarium pt. „Polskie drogi do niepodległości. Budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”

W dniach 28-30 stycznia br., w Kołobrzegu, odbywa się V seminarium wyjazdowe pt. „Polskie drogi do niepodległości. Budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

W pierwszym dniu spotkania uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Seminarium jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, który realizuje Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jego celem jest pogłębianie wiedzy nauczycieli na temat historii Polski, poprzez wykłady specjalistów oraz aktywną pracę ze źródłami historycznymi.

W tym roku zajmować się będzie latami 1918-1921, czyli czasem tworzenia struktur Rzeczpospolitej Polski w okresie międzywojennym. Nauczyciele wezmą udział w czterech blokach tematycznych (tworzenie parlamentaryzmu i podstawowych struktur państwa, kształtowanie granic, życie społeczne), a każdy z nich składa się z wykładu i pracy warsztatowej.

Efektem szkolenia ma być zachęcenie uczestników do realizacji w szkołach jak największej ilości zajęć z zakresu najnowszej historii Polski przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych opracowanych przez IPN.