8 maja 2022

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej

8 maja br., na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, zostały zorganizowane uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Kwiaty pod pomnikiem „Pamięci Kombatantów” oraz obeliskiem „W Hołdzie Bohaterom Września 1939″ złożyła delegacja Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty.

Pracownicy kuratorium uczestniczyli także w obchodach zorganizowanych pod Pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach.

Wydarzenia sprzed 77 lat

Największy konflikt w dziejach ludzkości dobiegł końca 8 maja 1945 roku. Wtedy to wszedł w życie, podpisany dzień wcześniej, akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej. Dokument ten oficjalnie zakończył II wojnę światową w Europie.

Dla Polski jednak rozpoczął się okres walki z nowym, sowieckim okupantem, który już od momentu ponownego wkroczenia na ziemie polskie w styczniu 1944 roku zwalczał wszelkie polskie dążenia do pełnej niepodległości. Rozpoczął się okres aresztowań, przesłuchań, tortur i mordów na żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego. Często w tym celu Sowieci wykorzystywali więzienia, w których nie tak dawno to Niemcy mordowali Polaków (źródło www.ipn.gov.pl).

Galeria