11 października 2019

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szczecinie

11 października br., w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gospodarzem wydarzenia była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza. W uroczystości wzięli także udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Wojewoda Zachodniopomorski pan Tomasz Hinc oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

Podczas uroczystej gali nauczycielom zasłużonym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystość została zorganizowana dla nauczycieli ze Szczecina i Świnoujścia oraz z powiatów: z powiatów: pyrzyckiego, myśliborskiego, choszczeński, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, stargardzkiego, goleniowskiego, łobeskiego, polickiego, kamieńskiego.

Nauczycielom i pracownikom oświaty szczególnie zasłużonym dla polskiej edukacji wręczono: 42 Medale za Długoletnią Służbę, 21 Medali Komisji Edukacji Narodowej, 14 Nagród Ministra Edukacji Narodowej, 36 Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Tytuł Honorowego Profesora Oświaty został nadany pani Katarzynie Parszewskiej – starszemu wizytatorowi w Wydziale Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Podczas uroczystości „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, przyznany przez Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odebrał emerytowany nauczyciel związany ze szczecińskimi placówkami oświatowymi pan Franciszek Łuczko.

Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „Oktavin” ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie pod kierownictwem pani Moniki Jakubcewicz.