10 października 2019

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Koszalinie

10 października br., w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gospodarzem wydarzenia był Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek. W uroczystości wziął także udział Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz.

Podczas uroczystej gali nauczycielom zasłużonym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystość została zorganizowana dla nauczycieli z Koszalina oraz powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego, białogardzkiego, szczecineckiego, sławieńskiego i wałeckiego.

Nauczycielom i pracownikom oświaty szczególnie zasłużonym dla polskiej edukacji wręczono: 37 Medali za Długoletnią Służbę, 86 Medali Komisji Edukacji Narodowej, 8 Nagród Ministra Edukacji Narodowej, 15 Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Tytuł Honorowego Profesora Oświaty został nadany pani Joannie Pawłowicz z Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku.

Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.