10 stycznia 2023

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

10 stycznia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze ZUW w Koszalinie, odbyły się uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W wydarzeniu w Szczecinie uczestniczył Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska. Natomiast w Koszalinie – wicewojewoda Tomasz Wójcik oraz wicekurator Bogusław Ogorzałek.

Podczas uroczystości akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego zostały wręczone 136 nauczycielom – 92 w Szczecinie i 44 w Koszalinie.

Galeria zdjęć z uroczystości w Szczecinie

Galeria zdjęć z uroczystości w Koszalinie