25 listopada 2019

Uroczystość wprowadzenia nowego sztandaru w Publicznej Szkole Podstawowej w Lekowie

22 listopada br. odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego sztandaru w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie.

Podczas wydarzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty reprezentowała starszy wizytator w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie pani Katarzyna Dajczak.

Uroczystości zostały poprzedzone mszą świętą w kościele pw. św. Piotra i Pawła, celebrowaną przez biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej Krzysztofa Włodarczyka.