15 maja 2019

Uroczystość posadzenia dębów wokół Studzienki Św. Ottona z Bambergu

14 maja br., na terenie Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy, odbyła się uroczystość posadzenia 95 dębów wokół Studzienki Św. Ottona z Bambergu.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska pani Małgorzata Golińska, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pan Andrzej Konieczny.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach obchodów Jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych i będzie początkiem do powstania „Parku Kulturowo – Religijnego przy Studni Świętego Ottona”.

Według tradycji, na miejscu studzienki, znajdowało się baptysterium, czyli jedno z miejsc, w którym biskup Otton z Bambergu dokonywał chrztu Pomorzan zamieszkujących najbliższą okolicę. Działo się to najprawdopodobniej zimą 1124 lub 1125 roku.

Organizatorami uroczystości byli Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy ks. kan. Kazimierz Olejniczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice pan Wojciech Pietrzak oraz Prezes Stowarzyszenia Historia Nostra w Cerkwicy dr Irena M. Lewicka.