10 października 2018

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Łasku z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

9 października br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza wzięła udział w ceremonii nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Łasku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele filialnym pw. Św. Antoniego w Łasku.

Następnie wśród szkolnych  pocztów sztandarowych zaproszeni goście udali się do świetlicy wiejskiej i szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Wydarzenie uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku.

 

Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Łasku w 1945 r. Dzisiaj  szkoła  to  dobrze  wyposażona, gwarantująca dobre warunki nauki i pracy placówka, która ma na swym koncie wiele sukcesów o  randze powiatowej, wojewódzkie, ogólnopolskiej i również międzynarodowej. Zwieńczeniem wszelkich podjętych przez  całą społeczność szkolną starań jest nadanie szkole imienia i  sztandaru.

W dniu 29 czerwca 2018 r.  roku zakończone zostały procedury związane  z  wyborem patrona szkoły. Rada Gminy w Bierzwniku podjęła uchwałę nadania szkole imienia Janusza Korczaka.