18 września 2020

Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Choszcznie

17 września 2020r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie oficjalnie otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas.

W uroczystości wzięła udział Pani Alicja Kirkiewicz, Koordynator Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Pani Małgorzata Gucz, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Centrum Edukacji Technicznej Haas kształci operatorów obrabiarek CNC, zapewnia dostęp do najnowszych technologii oraz wspiera przemysł w regionie w zawodach związanych z obrabiarkami CNC do obróbki skrawaniem.

Od maja 2018 r. Powiat Choszczeński rozpoczął realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie” z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów szkół do profilów zawodowych lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wartość projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego prawie milion to wkład własny powiatu. W ramach projektu powstały nowoczesne i w pełni wyposażone pracownie edukacyjne dla 70 uczniów w zawodach: ślusarz, mechanik- monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Młodzież ucząca się w warsztatach szkolnych realizuje projekty takie jak: „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”, „Kompetencje bez granic”, projekt w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży finansowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich, Euroregionu Pomerania oraz Starostwo Powiatowe w Choszcznie i realizowane wspólnie ze szkołą Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstenwalde.