12 stycznia 2023

Uczennica ze Szczecina laureatką konkursu pod honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej

Z wielką radością informujemy, że uczennica Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego ze Szczecina – Karolina Anna Sammel – zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego osób o szczególnych potrzebach, korzystających ze środków transportu indywidualnego pod honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

Laureatka

Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT przyznała trzy nagrody.

Karolina Anna Sammel została wyróżniona za pracę pt. „Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów przez osoby przewlekle chore ze szczególnym uwzględnieniem diabetyków”, przygotowaną pod opieką naukową Pani Anny Białożyt.

Nagrody laureatom wręczył Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. W uroczystości wzięli udział także prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Monika Szyłkowska, prof. WAT, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT oraz koordynatorka projektu Centrum Wiedzy o Dostępności z Instytutu Transportu Samochodowego dr Beata Stasiak-Cieślak.

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekunowie naukowi prac będą mogli skorzystać ze szkoleń specjalistycznych w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytucie Transportu Samochodowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

O konkursie

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach”, realizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Jednym z zadań Centrum jest propagowanie idei projektowania uniwersalnego w transporcie i mobilności wśród przyszłej kadry technicznej i inżynierskiej, a także wyczulenie i zwrócenie uwagi, m.in. młodemu pokoleniu konstruktorów, na kwestie związane z dostępnością do transportu i mobilności dla różnych grup osób, odpowiadające ich szczególnym potrzebom. „Tym działaniem wpisujemy się do grona czterech ośrodków akademickich w Polsce, które tworząc Centra wiedzy o dostępności nie tylko dostrzegają problemy związane z wykluczeniami społecznymi, ale też aktywnie im przeciwdziałają. Miło mi gościć w Akademii młodzież dostrzegającą potrzeby innych, często słabszych” – wyjaśnił gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Projekt „Centrum wiedzy o dostępności do transportu…”

Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach zainaugurowało swoją działalność 28 stycznia 2022 r. Zadaniem Centrum jest upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego produktów w branży motoryzacyjnej, dzięki czemu użytkowanie ich będzie możliwe w szerokim zakresie, przez wszystkich użytkowników. Innowacyjne rozwiązania przyczynią się do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób, które wymagają szczególnych potrzeb w przemieszczaniu się.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności w Wojskowej Akademii Technicznej, w polskich uczelniach rozwijane są trzy centra w obszarach: architektura, urbanistyka i budownictwo (Politechnika Krakowska), cyfryzacja i komunikacja (Uniwersytet Szczeciński) oraz design i przedmioty codziennego użytku (Politechnika Opolska).

Fot. wojsko-polskie.pl