10 marca 2020

Uczennica z SP nr 1 w Choszcznie nagrała teledysk do utworu Moniuszki

W 2019 roku przypadała 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

W związku z tym Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Akademia Sztuki w Szczecinie nawiązały współpracę, której celem były: popularyzacja postaci, życia i twórczości Stanisława Moniuszki, rozwijanie zainteresowań uczniów, wyobraźni i  twórczej aktywności, kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży oraz świadomego odbiorcy tzw. kultury wysokiej.

Współpraca odbywała się na mocy, podpisanego 14 lutego 2019 roku, porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty panią Magdaleną Zarębską – Kuleszą a Rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie prof. Dariuszem Dyczewskim.

Kuratorium oraz Akademia podjęły liczne przedsięwzięcia mające na celu uczczenie twórczości Moniuszki. Podczas Gali podsumowującej współpracę zostali nagrodzeni laureaci konkursów.

Nagrodę specjalną otrzymała Nina Kondela, uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, za współczesną interpretację utworu Moniuszki pt. „Groźna dziewczyna”, w aranżacji Pawła Lemiesiewicza.

W sieci pojawił się już teledysk zrealizowany przez Tadeusza Krawca.

W imieniu Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy serdecznie gratulujemy Ninie sukcesu oraz życzymy dalszego rozwoju muzycznego talentu.

Warto podkreślić, że Nina należy do zespołu „Kapela z Kraju nad Wisłą”, prowadzonego przez Barbarę Laszkę i Pawła Lemiesiewicza, który nagrał współczesną wersję utworu Moniuszki „Prząśniczka”. Zespół również otrzymał nagrodę specjalną podczas Gali zorganizowanej w Akademii Sztuki w Szczecinie.