21 września 2021

„Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku”. Konkurs historyczny w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pn. „Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku”. Konkurs historyczny w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, którego organizatorami są Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Po lewej stronie na białym polu tekst „Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku”. Konkurs historyczny w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Pod tekstem logotypy organizatorów - Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Archiwum Państwowego w Szczecinie, a także logotypy honorowych patronów - Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po prawej stronie na niebieskim tle czarny symbol kotwicy AK.

 

Odbiorca i cel przedsięwzięcia

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem naszego przedsięwzięcia jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy o Armii Krajowej, kultywowanie wartości i ideałów Polskiego Państwa Podziemnego oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

W 2022 roku przypada 80. rocznica utworzenia AK. Dlatego chcemy popularyzować wśród młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzę historyczną na temat zdarzeń, bohaterów i symboli związanych z Armią Krajową oraz umożliwić uczniom lepsze zrozumienie doniosłych i przełomowych wydarzeń historycznych w dziejach Polski. Pragniemy, aby młodzież otrzymała rzetelną wiedzę o Tych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnej ojczyźnie, ale przede wszystkim chcemy rozbudzić w nich głód tej wiedzy, chęć dążenia to poszukiwań informacji o tamtych wydarzeniach, szukania autorytetów w tamtych bohaterach.

Zgłoszenia

Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 22 października br.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W załączniku znajdują się:

  • regulamin konkursu,
  • karta zgłoszenia,
  • oświadczenie,
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Współpraca z Archiwum Państwowym w Szczecinie.

Nasz konkurs historyczny to kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z Archiwum Państwowym w Szczecinie w ramach zawartego w październiku 2019 roku porozumienia. Celem wszystkich podejmowanych działań jest przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej poprzez ich udział w organizowanych lekcjach poglądowych, lekcjach archiwalnych, konkursach, wystawach, warsztatach i konferencjach a także upamiętnienie doniosłych i przełomowych wydarzeń kulturowych w dziejach regionu zachodniopomorskiego i dziejach Polski.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2021-09-21, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2021-09-21, rozmiar: 34 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2021-09-21, rozmiar: 16 KB
Zagadnienia konkursowe oraz literatura
Data: 2021-09-21, rozmiar: 17 KB