6 grudnia 2022

„Transgraniczne Mikołajki” z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

6 grudnia br., na Stadionie Miejskim im. Wiesława Maniaka w Szczecinie, odbyły się „Transgraniczne Mikołajki”, zorganizowane przez Przedszkole Publiczne nr 67 „Stokrotka” w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Sołtysiak, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W zabawie mikołajkowej wzięły udział dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie, Przedszkola Publicznego nr 67 „Stokrotka” w Szczecinie oraz Kita Randow Spatzen Löcknitz.

Projekt Interreg VA

Mikołajkowa impreza odbyła się w ramach Programu Interreg VA. To projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Celem programu jest utrwalenie i wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej poprzez realizację transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny przygranicza.

Galeria