24 grudnia 2019

„Tajemniczy ogród wśród kolęd i pastorałek” – jasełka w SP w Konikowie

20 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie, wystawione zostały jasełka pt. „Tajemniczy ogród wśród kolęd i pastorałek”.

Wśród widzów przedstawienia bożonarodzeniowego znalazł się Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

„Tajemniczy ogród” to tytuł realizowanego w szkole od września do końca listopada 2019 roku projektu grantowego z cyklu „Działaj lokalnie”. Koordynatorem projektu jest nauczycielka pani Marlena Łuczak.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Projekt zakładał stworzenie przyszkolnego ogródka dla dzieci i dorosłych, który pozwoli na spędzanie czasu w przyjaznym miejscu oraz obcowanie z bogactwem rodzimej flory i fauny.