16 listopada 2022

Szósta edycja akcji „Młodzieży Czytanie”

16 listopada br., w Auli Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz w koszalińskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty, odbyła się szósta edycja akcji „Młodzieży Czytanie”, której organizatorami byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Książnicy Pomorskiej.

Kontynuacja Narodowego Czytania

Akcja skierowana została do uczniów, nauczycieli i dyrektorów zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli środowiska oświaty i kultury. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i propagowanie czytelnictwa. Zamiarem organizatorów było także kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie, do której 3 września br. zachęcał wszystkich Polaków Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie, Para Prezydencka zaproponowała do czytania  „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

W tym roku obchodzimy także dwusetną rocznicę wydania „Ballad i romansów”. W związku z tym Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W swojej uchwale z dnia 17 listopada 2021 roku Sejm napisał, że:

„(…) zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

Podczas wydarzenia w Książnicy Pomorskiej i w koszalińskiej delegaturze kuratorium, utwory Adama Mickiewicza, czytało łącznie ponad 200 uczniów i nauczycieli z 33 zachodniopomorskich szkół.

Udział gości specjalnych

Podczas wydarzenia, wraz z uczniami i nauczycielami, utwory Mickiewicza czytali zaproszeni goście. W Szczecinie był to Arkadiusz Pater, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie, muzyk, twórca filmów historycznych i cyklu lekcji historii na kanale YouTube „Co za historia”. Natomiast w Koszalinie gośćmi specjalnymi byli członkowie kabaretu Koń Polski.

Udział gości specjalnych z pewnością podniósł rangę wydarzenia, a spotkanie uczniów i wychowanków zachodniopomorskich szkół i placówek z wyjątkowymi osobowościami naszego regionu pomógł im uwierzyć we własne możliwości i utwierdził w nich przekonaniu o wadze idei akcji.

Galeria (Szczecin)

Galeria (Koszalin)