4 grudnia 2019

Szkoły Przyjazne Osobom Niewidomym nagrodzone

3 grudnia br., w auli Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym”, wyróżnionym uczestnikom kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Honorowy Patronat nad kampanią objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

W uroczystości uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” to cykl zajęć edukacyjno – informacyjnych, spotkań oraz imprez realizowanych przez uczniów i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, placówkach w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnienie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Akcja rozpoczęła się w 2014 roku wysłaniem listu niewidomego chłopca do różnych typów szkół w województwie kujawsko – pomorskim. W odpowiedzi na prośbę zawartą w liście, w placówkach oświatowych rozpoczęły się działania, w których wzięło udział około 6 tys. osób w 2014 roku, około 7 tys. w 2015 roku, około 10 tys. w 2016 roku. W roku 2017 w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” uczestniczyło ponad 26 tys. osób z całej Północnej Polski, zaś w 2018 roku ponad 31 tys., 164 placówki, szkoły i przedszkola z całej Polski i jedna ze szkół w Grecji. W 2019 roku w akcji wzięło udział 205 szkół, placówek i przedszkoli z terenu 12 województw, ponad 37 tys. osób.

Głównymi celami przedsięwzięcia są przede wszystkim: kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Kampania ma sprawić, by osoby z niepełnosprawnością wzrokową stały się ,,widoczne dla innych”.

W tym roku w województwie zachodniopomorskim certyfikat „Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym” otrzymały następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego – Grota w Żukowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej,
 • Przedszkole Gminne w Świeszynie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek ” w Kołobrzegu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu,
 • Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
 • Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach,
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Drawnie,
 • Przedszkole Miejskie w Drawnie,
 • Zespół Szkół Publicznych w Białuniu,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. dra Czesława Piskorskiego w Szczecinie,
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie,
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie,
 • Szkoła Podstawowa w Trzebieży Szkoła Filialna w Niekłończycy,
 • Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie,
 • Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Szczecinie,
 • Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze,
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim.

Podczas uroczystości Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało nagrodzone certyfikatem Placówki Przyjaznej Osobom Niewidomym w nagrodę za wsparcie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli dyrektor K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy pani Małgorzata Szczepanekoraz Stowarzyszenie Visus Supremus.