24 maja 2021

Szkolenie dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z województwa zachodniopomorskiego,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, nt. zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 31 maja 2021 roku, o godzinie 11.00, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Program spotkania

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

  2. Procedury i wyjaśnienia dot. Konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego – przedstawiciel Wydziału Finansowo-Księgowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

  3. Rejestracja zgłoszenia w bazie wypoczynku – przedstawiciele Wydziału Wspierania Edukacji KO w Szczecinie.

  4. Bezpieczeństwo nad wodą – przedstawiciel WOPR Oddział w Szczecinie.

  5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Rejestracja udziału

Liczba miejsc ograniczona. Żeby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań oraz problemów technicznych zapraszamy do kontaktu: Emilia Gwizd, egwizd@kuratorium.szczecin.pl, tel. 91 442 75 36.