15 listopada 2022

Szkolenia online dla nauczycieli „Edukacja klimatyczna” – zapraszamy do udziału

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej do udziału w szkoleniach online „Edukacja klimatyczna”. Webinaria odbędą się 14, 18, 21 i 25 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony klimatu oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć na ten temat. Szkolenia organizuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Grafika - na zielonym tle napis Szkolenie online dla nauczycieli „Edukacja klimatyczna”.

Rejestracja na szkolenie 

Webinaria są skierowane do nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej. Pierwsze szkolenie odbędzie się 14 listopada, a kolejne 18, 21 i 25 listopada 2022 r.

Program szkolenia

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie wiedzy z obszaru ochrony klimatu. Udział w szkoleniu ma przygotować nauczycieli do przeprowadzenia lekcji tematycznej dotyczącej edukacji klimatycznej w ramach dowolnego przedmiotu lub godziny wychowawczej.

  • Słowo wstępne – dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • Podstawowe pojęcia i historia wzrostu antropogenicznych emisji C02 – Marcin Popkiewicz, prof. Jacek Pniewski, dr Aleksandra Kardaś – Fundacja Edukacji Klimatycznej, 
  • Konsekwencje zmiany klimatu – Marcin Popkiewicz, prof. Jacek Pniewski, dr Aleksandra Kardaś – Fundacja Edukacji Klimatycznej, 
  • Działania mitygacyjne – dr hab. Iwona Wagner, Anna Sierpińska – Fundacja Edukacji Klimatycznej, 
  • Działania adaptacyjne – dr hab. Iwona Wagner, Anna Sierpińska – Fundacja Edukacji Klimatycznej, 
  • Edukacja dzieci na temat zmiany klimatu – dr Magdalena Budziszewska, Anna Sierpińska – Fundacja Edukacji Klimatycznej,
  • Lekcja pokazowa „Działanie systemu elektroenergetycznego” – przeprowadzona na podstawie scenariusza lekcyjnego przygotowanego w ramach prac międzyresortowego Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i promocji ekologicznych warunków życia – Joanna Gadomska – nauczycielka biologii, autorka, programów nauczania, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych,
  • Sesja pytań i odpowiedzi (chat).