28 września 2020

Święto kaliskiego liceum i technikum z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

25 września br., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim, odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie.

W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek, który w swoim wystąpieniu podkreślił wysoką jakość kształcenia w szkole oraz dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Po uroczystym ślubowaniu klas pierwszych wicekurator wręczył pierwszoklasistom pamiątkowe tarcze – znak ich przynależności do licealnej wspólnoty.