5 sierpnia 2019

Subwencja oświatowa i minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli. Konferencja prasowa z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

5 sierpnia br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy oraz Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Jerzego Sołtysiaka.

Podczas konferencji przedstawiona została obecna sytuacja związana z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zaprezentowano minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokość subwencji oświatowej.