5 października 2020

Strefa żółta w Szczecinie – komunikat dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
na terenie miasta Szczecina!

Informuję, że w dniu 3 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) polegająca na wskazaniu rodzajów obszarów (czerwony/żółty), na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia „obszarem żółtym” objęto na terenie województwa zachodniopomorskiego miasto na prawach powiatu Szczecin. 

W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów kierujących przedszkolami, szkołami i placówkami zlokalizowanymi w powyższym obszarze o uwzględnienie dodatkowych obostrzeń i zaleceń oraz dostosowanie wewnętrznych regulaminów obowiązujących w zarządzanej przez Państwa jednostce systemu oświaty do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Jednocześnie zwracam się do Państwa  z prośbą o przekazanie stosownych informacji pracownikom, rodzicom i uczniom.

Magdalena Zarębska-Kulesza
Zachodniopomorski Kurator Oświaty