13 maja 2020

Stopniowe uruchamianie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim na dzień 13 maja na 253 niesamorządowe przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego zostały uruchomione 94 placówki, w których z zajęć opiekuńczych korzysta 1352 dzieci.

W przypadku samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego do pracy powróciło 60 placówek na 242 istniejących. Z zajęć opiekuńczych w tych przedszkolach korzysta 500 dzieci.

Grafika z napisem zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te organizują przede wszystkim zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.