24 czerwca 2019

Statuetka „Przyjaciel Dziecka” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla Kuratorium Oświaty w Szczecinie

22 czerwca br., w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Podczas uroczystości Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego pan Zygmunt Pyszkowski przyznał Kuratorium Oświaty w Szczecinie statuetkę „Przyjaciel Dziecka”.

TPD jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem, prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

Misją Towarzystwa jest wszechstronny rozwój dzieci, wyrównywanie ich szans i uczenie samodzielności, by stały się dobrze przygotowane do życia w rodzinie i społeczeństwie. Stowarzyszeniu przyświeca hasło „Wszystkie dzieci są nasze”, spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Na Pomorzu Zachodnim TPD działa od 1945 roku.